„(s)Prawa”

wg "Sprawa Moniki" Marii Morozowicz -Szczepkowskiej

REŻYSERIA i MUZYKA

Piotr Jor Grabowski         

                                                         

ADAPTACJA

 Andrzej Makowiecki

                              
 

SCENOGRAFIA i Kostiumy 

Wojciech Paweł Rygalski

 

WYSTĘPUJĄ 

Monika - Anna Iwasiuta Dudek

Anna - Dominika Maria Malczyńska

Antonina- Aleksandra Kowalczyk

Zbieramy środki na realizację projektu na:  https://odpalprojekt.pl/p/sprawa

"Spektakl "(s)Prawa", to przede wszystkim głos w sprawie patriarchatu i jego skutków.

Skutków, które dotyczą nas wszystkich, bez względu na płeć status społeczny czy orientację psychoseksualną. Jako ludzie wszyscy jesteśmy uwikłani w patriarchat. Wszyscy chcąc nie chcąc uczestniczymy w redefiniowaniu ról społecznych i ich powiązań z płcią biologiczną. Każdy z nas może obserwować rozpad wciąż najbardziej popularnych wzorców społecznych rodziny i związków, oraz powrót do pierwotnych, dużo bardziej elastycznych podziałów na płcie.

Tak czy inaczej podział, zarysowany w tekście jest nadal żywy.

Nieobecny, realizujący się w działaniu i ruchu mężczyzna, często kompletnie nieświadomy konsekwencji swoich wyborów oraz kobiety. Mimo iż ambitne i niezależne, to nadal uwikłane w figurę mężczyzny jako punkt odniesienia w budowaniu swojej drogi i poczucia własnej wartości.

Sztuka z lat 30- tych XX wieku Marii Morozowicz- Szczepkowskiej  "Sprawa Moniki", w adaptacji nieżyjącego Andrzeja Makowieckiego, który rozpoczął pracę nad spektaklem, jest naszym punktem wyjścia do dyskusji o sytuacji kobiet wczoraj i dziś.

Encyklopedia Teatru Polskiego pisze o nim: "Prapremiera Sprawy Moniki Marii Morozowicz-Szczepkowskiej wyznacza moment przełomowy w historii dramaturgii feministycznej w Polsce. (...) 

O ile w przypadku Sprawy Moniki możemy mówić o kontrowersjach – w końcu w sztuce nie tylko pokazuje (się) problem pokątnej aborcji, ale przede wszystkim próbuje zredefiniować miejsce kobiety w społeczeństwie.

(...) Sprawę Moniki odczytano jako diagnozę kondycji kobiety nowoczesnej, która stanęła przed koniecznością ponownej definicji własnego stosunku do pracy, rodziny, mężczyzny. „Sztuka interesująca o tyle, że wydobywa rozdarcie nowoczesnej kobiety” – pisał Żeleński-Boy."

My odnosimy tę sztukę do dnia dzisiejszego, do współczesnych kobiet.

Zadajemy pytanie:

Czy coś się zmieniło ????

 

KIEDY: 09. 11. 2018 - W 50 rocznicę śmierci Marii Morozowicz- Szczepkowskiej.

 

Dedykujemy ją Pamięci  Andrzeja Makowieckiego, 

profesora akademickiego, aktora i reżysera.  Człowieka, który wierzył w młodych ludzi i oddawał mi całe serce.